Mr. Z. (Zoë) Heuts

Paralegal

Per maart 2020 ben ik begonnen als paralegal bij Van Dijk advocaten. Ik heb vooral kennis van strafrecht, burenrecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht. Mijn ervaring heb ik opgedaan in stages bij advocatenkantoren en de Politie Limburg.

In mijn werk ben ik eerlijk, daadkrachtig en met name gericht op het zoeken van een oplossing. Mensen juridisch helpen zie ik als een blijvende en boeiende uitdaging. In mijn vrije tijd dans ik graag, vooral hiphop en streetdance.

Rechtsgebieden

  • Ambtenarenrecht, arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenrecht

  • Sociale zekerheid (WWB, WW, WIA. enz.), vergunningen en onderwijsrecht

  • Wonen, onroerend goed, bouwrecht, aanbestedingsrecht, agrarisch recht/ruilverkaveling, burenrecht en huurrecht

  • Eigendomsrecht, erfdienstbaarheid, erfpacht/vruchtgebruik, hypotheek- en pandrecht