Mr W.J.F. (Wouter) Geertsen

Advocaat

Sinds 2017 ben ik eigenaar van het kantoor Van Dijk c.s. Advocaten. De kernwaarden die wij nastreven vind ik nog steeds zeer belangrijk; duidelijke en eerlijke communicatie. U wilt immers weten waar u als cliënt aan toe bent. Uw zaak wordt daadkrachtig en oplossingsgericht aangepakt. Daarbij zijn wij eerlijk naar u over de kans van slagen en voeren wij nauwgezet onze werkzaamheden uit.

Ik heb een brede opleiding genoten op zowel HBO als Universitair niveau. Dat geeft mij een brede basis zowel op juridisch als communicatief gebied. Gedurende mijn studie ben ik lid geweest van een pleitgenootschap waar ik de basis legde voor mijn “fingerspitzengefühl” op zitting. Onderhandelen zit mij in het bloed en tijdens een pleidooi ben ik absoluut in mijn element.

Wouter Geertsen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk:
  – Bestuursrecht
  – Burgerlijk recht
  – Strafrecht
 • Arbeidsrecht
  – Collectief ontslag
 • Strafrecht
 • Jeugdstrafrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Rechtsgebieden

 • Ambtenarenrecht, arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenrecht

 • Sociale zekerheid (WWB, WW, WIA. enz.), vergunningen en onderwijsrecht

 • Wonen, onroerend goed, bouwrecht, aanbestedingsrecht, agrarisch recht/ruilverkaveling, burenrecht en huurrecht

 • Eigendomsrecht, erfdienstbaarheid, erfpacht/vruchtgebruik, hypotheek- en pandrecht

 • Algemeen strafrecht, jeugdstrafrecht, (medisch) tuchtrecht en verkeersrecht