Mr O.A. (Olivier) Huisman

Advocaat

Ik heb Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Dat heb ik afgesloten met de masterspecialisatie Burgerlijk recht, waarbij ik mijn scriptie heb geschreven op het gebied van contractuele aansprakelijkheid.

Naast mijn studie heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij een rechtswinkel, waardoor ik mijn kennis reeds tijdens mijn studie in praktijk heb kunnen brengen.

Met een oplossingsgerichte instelling bijt ik mij graag vast in een geschil. Daarbij kijk ik verder dan alleen de juridische problematiek – door middel van een goede communicatie tussen partijen is er immers vaak veel op te lossen.

Naast mijn werk sport en lees ik veel en probeer ik uiteraard zoveel mogelijk te genieten van het goede Limburgse leven.

Rechtsgebieden

  • Ambtenarenrecht, arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenrecht

  • Sociale zekerheid (WWB, WW, WIA. enz.), vergunningen en onderwijsrecht

  • Wonen, onroerend goed, bouwrecht, aanbestedingsrecht, agrarisch recht/ruilverkaveling, burenrecht en huurrecht

  • Eigendomsrecht, erfdienstbaarheid, erfpacht/vruchtgebruik, hypotheek- en pandrecht