Mr J.H.J. (Jeroen) Vleeshouwers

Advocaat

In 2019 heb ik de master Rechtsgeleerdheid afgerond aan Tilburg University. Daarbij lag het accent op het Arbeidsrecht en het Algemene Verbintenissenrecht. Hiervoor heb ik ook de HBO-Rechten opleiding genoten. Gedurende mijn studie heb ik relevante werkervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren.

Kenmerkend voor mij is dat ik iedere zaak met de nodige betrokkenheid aanpak. Gedreven zoals ik ben, probeer ik voor u de meest gewenste oplossing te vinden. Voor wat betreft mijn vrijetijdsbesteding vind ik het leuk om te fitnessen en te voetballen.

Rechtsgebieden

  • Ambtenarenrecht, arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenrecht

  • Sociale zekerheid (WWB, WW, WIA. enz.), vergunningen en onderwijsrecht

  • Wonen, onroerend goed, bouwrecht, aanbestedingsrecht, agrarisch recht/ruilverkaveling, burenrecht en huurrecht

  • Eigendomsrecht, erfdienstbaarheid, erfpacht/vruchtgebruik, hypotheek- en pandrecht