Mr C. (Christina) Mohr

Advocaat

Voordat ik in aanraking kwam met de juridische wereld, heb ik een eigen onderneming in de bouw gehad. Halverwege 2010 heb ik het roer omgegooid. Ik begon mijn studie aan de Universiteit van Maastricht. Eind 2014 ben ik afgestudeerd in Nederlands Recht met een master in straf – en strafprocesrecht.

Ook op het civiele rechtsgebied is ruimschoots kennis aanwezig, doordat ik in mijn bachelor extra civiele vakken heb gevolgd. Door diverse stages bij advocatenkantoren in Limburg en Amsterdam heb ik tijdens en na mijn studie veel kennis opgedaan binnen de advocatuur. Ook heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij Slachtofferhulp Nederland. Daarnaast spreek ik vloeiend Duits en Frans.

Als advocaat bijt ik mij graag vast in zaken, maar ik weet ook wanneer ik moet loslaten!

Rechtsgebieden

  • Ambtenarenrecht, arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenrecht

  • Sociale zekerheid (WWB, WW, WIA. enz.), vergunningen en onderwijsrecht

  • Wonen, onroerend goed, bouwrecht, aanbestedingsrecht, agrarisch recht/ruilverkaveling, burenrecht en huurrecht

  • Eigendomsrecht, erfdienstbaarheid, erfpacht/vruchtgebruik, hypotheek- en pandrecht

  • Echtscheidingen (ook gemeenschappelijk verzoek), (kinder)alimentatie, omgang, erfrecht, erkenning, adoptie en internationaal personen- en familierecht

  • Algemeen strafrecht, jeugdstrafrecht, (medisch) tuchtrecht en verkeersrecht