Mr B.F.M. (Birgit) Peters

Paralegal

Bent u op zoek naar een jurist met aandacht voor zowel de juridische, als de persoonlijke kant van de zaak? Dan bent u bij mij aan het juiste adres!

Ik ben in 2017 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Ik heb na het afronden van mijn bachelor Rechtsgeleerdheid de Master Nederlands Recht met specialisatie Privaatrecht voltooid.

Tijdens mijn studie heb ik brede kennis ontwikkeld op alle voorkomende rechtsgebieden binnen het Privaatrecht. Tevens heb ik in die periode ervaring opgedaan in de vorm van een stage binnen de advocatuur.

Na mijn studie ben ik meteen aan de slag gegaan als juridisch medewerker op een advocatenkantoor, waarbij ik mij met name toespitste op het algemene verbintenissen- en contractenrecht.

Sinds februari 2019 ben ik werkzaam bij van Dijk c.s. Advocaten in de functie van paralegal. Binnen die functie kan en zal ik mijn juridische kennis en vaardigheden volop inzetten en uitbreiden.

De feiten in uw zaak zijn natuurlijk van belang, echter daarnaast heb ik ook oog voor u als persoon. Door deze aspecten te combineren, kom ik tot een bevredigende oplossing voor u als cliënt.

Rechtsgebieden

  • Ambtenarenrecht, arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenrecht

  • Wonen, onroerend goed, bouwrecht, aanbestedingsrecht, agrarisch recht/ruilverkaveling, burenrecht en huurrecht

  • Eigendomsrecht, erfdienstbaarheid, erfpacht/vruchtgebruik, hypotheek- en pandrecht