K. (Kyle) Hoeveler LLB

Paralegal

In 2020 heb ik de opleiding hbo-rechten aan Zuyd Hogeschool met succes afgerond. Tijdens die studie heb ik middels nevenactiviteiten veel praktijkervaring opgedaan. Die nevenactiviteiten heb ik voornamelijk binnen de advocatuur, maar ook in de functie van incasso- en juridisch medewerker bij een sociale woningcorporatie ontplooid. Daarnaast ben ik sinds 2016 politiek actief voor een lokale partij binnen de gemeente Stein.

Op dit moment specialiseer ik mij in het burgerlijk recht en in het bestuursrecht via een master aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Binnen ons kantoor fungeer ik als jurist, die met bevlogenheid en kennis van zaken de advocaten in hun dagelijkse rechtspraktijk ondersteunt, dit om een optimaal resultaat in uw zaak te bewerkstelligen.

Ik lever met mijn kennis en kunde een bijdrage aan onze algemene rechtspraktijk. Gelet op mijn praktijkervaring en specialismen hebben het arbeidsrecht, het verbintenissenrecht, het huurrecht, het sociale zekerheidsrecht en het bestuursrecht mijn bijzondere aandacht.

Voorts heb ik vaardigheden ontwikkeld in het voorkomen van (verdere) juridische escalatie, alsook in het temperen van geëscaleerde conflicten. Daarnaast focus ik mij op het verrichten van legal audits en het beheersen van risicosensitiviteit. Deze vaardigheden pas ik eveneens toe bij de uitvoering van mijn werkzaamheden binnen ons kantoor.

In mijn vrije tijd ben ik hardloper en scheidsrechter voor de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.

Rechtsgebieden

  • Ambtenarenrecht, arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenrecht

  • Sociale zekerheid (WWB, WW, WIA. enz.), vergunningen en onderwijsrecht

  • Wonen, onroerend goed, bouwrecht, aanbestedingsrecht, agrarisch recht/ruilverkaveling, burenrecht en huurrecht

  • Eigendomsrecht, erfdienstbaarheid, erfpacht/vruchtgebruik, hypotheek- en pandrecht