Mr J.H.J. (Jeroen) Vleeshouwers

Advocaat

Sinds 2019 ben ik verbonden aan Van Dijk C.S. Advocaten, in eerste instantie als paralegal en sedert enige tijd als advocaat. Ik help u graag bij het beantwoorden van juridische vraagstukken dan wel bij een geschil binnen het arbeidsrecht, bestuursrecht, bouwrecht, goederenrecht of verbintenissenrecht.

Kenmerkend voor mijn werkwijze is dat ik iedere zaak met de nodige betrokkenheid en enthousiasme aanpak. Gedreven als ik ben, kijk ik samen met u naar de meest gepaste oplossing voor uw zaak.

Ik heb mijn studie Nederlands recht in Tilburg met succes afgerond, met als afstudeerrichting civiel recht. Aangezien ik zowel hbo- als universitair ben opgeleid, beschik ik over een brede kennis, zowel in juridische als praktijkgerichte zin.

Tijdens mijn studie heb ik relevante werkervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren van groot tot klein.

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk:
    – Burgerlijk recht
  • Arbeidsrecht
  • Huurrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen voor ieder geregistreerd rechtsgebied.

Neem contact op via: j.vleeshouwers@vandijkadvocaten.com

Geregistreerde rechtsgebieden:

Verbintenissenrecht, Bouwrecht, Burenrecht, Arbeidsrecht, Vaststellingsovereenkomsten, Arbeidsongeschiktheid, Loonverordening, Reorganisatie en ontslag, Concurrentie- en relatiebeding, Transitievergoeding, Sociale zekerheid, Vergunningen, Damoclesbeleid

Greep uit de gepubliceerde uitspraken van Mr Vleeshouwers uit de rechtspraktijk

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2022:6998, Beëindiging huurovereenkomst wederpartij wegens dringend eigen gebruik en slecht huurderschap afgewezen. Tegenvordering tot herstel van gebreken en een huurprijsvermindering deels toegewezen. Tegenvordering tot weghalen container uit de doorgang naar een terrein dat eigendom is van de huurder toegewezen (huurrecht);

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2021:4293, opzegging arbeidsovereenkomst, achterstallig loon, transitievergoeding, billijke vergoeding, gefixeerde schadevergoeding (arbeidsrecht)

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2022:3054, vocht- en schimmelproblematiek huurwoning (huurrecht)

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2021:8623, onrechtmatige hinder ontnemen licht als gevolg van bouwactiviteiten (kort geding, civiel)