Uitbreiding van woning leidt tot escalatie

In de regel worden geschillen tussen buren wel geschaard onder het label “burenrecht”. Burenrecht is echter een rechtsgebied dat thuishoort onder het goederenrecht. Daarbij kunt U denken aan twistpunten over de ligging van de erfgrens, bomen die de dicht op de perceelsgrens staan of het materiaal waaruit de erfafscheiding moet bestaan.