Geen categorie

Mestoverschot

Sinds de afschaffing van het melkquotum is het Nederlandse mestoverschot gestegen. De reden hiervan is gelegen in het feit, dat er simpelweg te weinig land is voor de verspreiding van de in Nederland geproduceerde dierlijke mest zonder milieuregels te overtreden. Daarnaast is het van het soort mest afhankelijk hoe deze moet worden uitgereden. De Nederlandse …

Mestoverschot Lees verder »

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.