Een voorlopig deskundigenbericht

Het kan voor komen dat u voornemens bent een gerechtelijke procedure te starten, maar op dat moment nog onvoldoende bewijs tot uw beschikking heeft om de zaak te winnen.

In gevallen waarin sprake is van gebrek aan bewijs, of omdat enkele voor de beslechting van het geschil relevant zijnde feiten en omstandigheden nog niet zijn opgehelderd, is het nuttig om een deskundige in te schakelen. Daarnaast komt het voor dat een rechter moet oordelen over feiten of omstandigheden die bijzondere expertise vergen. Lees meer

Bijstand teruggevorderd vanwege boodschappen moeder

Recentelijk is er veel ophef ontstaan over een bijstandskwestie waarin de bijstandsgerechtigde boodschappen ontving van haar moeder. Omdat de moeder van de uitkeringsgerechtigde structureel boodschappen voor laatstgenoemde deed, vorderde de gemeente een deel van de uitkering terug. In dit geval ging het om een bedrag van maar liefst meer dan € 7.000. Lees meer