Nieuwe alternatieven voor transitievergoeding per cao vanaf 1 januari 2020

Tot 1 januari 2020 bood de wetgever cao-partijen ruimte om een ‘gelijkwaardige voorziening’ te treffen die in plaats treedt van de transitievergoeding. In dat geval was de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd als in een cao een voorziening is opgenomen die gelijkwaardig is aan voornoemde vergoeding.

Lees meer