Toegankelijk maken én houden van het recht voor de burger

In de NRC van 6 oktober 2018 stond een sterk pleidooi van Folkert Jensma  over het toegankelijk maken én houden van het recht voor de burger. Hij schreef onder andere het navolgende:

“We hebben in Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden. Een op de vijf huishoudens heeft risicovolle schulden. 850.000 burgers kunnen niet rondkomen. Sluit je voor hen de weg naar de rechter af, met hoge griffierechten, te dure rechtsbijstand, ondoordringbare procedures, hermetische vonnissen, ontoegankelijke websites en gerechtsgebouwen, dan maak je de kloof dus breder.”

Een pleidooi voor het gezond houden van onze rechtstaat is nodig nu Minister Dekker (Rechtsbescherming) voornemens is om de sociale advocatuur vrijwel af te schaffen. De gevolgen daarvan voor de rechtspraak en de burger, die niet zomaar een advocaat kan betalen, zal groot zijn. Dat werkt rechtsongelijkheid in de hand en dat dient te worden voorkomen.

Wij, Van Dijk c.s. Advocaten, houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen onze cliënten niet zomaar in de steek laten.

Mooie matches bij de Maatschappelijke Beursvloer!

Afgelopen week hebben Christina Mohr en Wouter Geertsen van Van Dijk c.s. Advocaten deelgenomen aan de Maatschappelijke Beursvloer in Maastricht.

Wederom een zeer geslaagde editie waarbij ditmaal 5 prachtige matches door ons werden gemaakt met maatschappelijke organisaties.

Van Dijk c.s. Advocaten is van oudsher betrokken in de regio en met de samenleving. Als we de kans krijgen dragen we graag ons steentje bij aan mooie projecten zoals de Maatschappelijke Beursvloer.

 

Gebiedsverbod mag in stand blijven

Een gemeente heeft de mogelijkheid om aan iemand een gebiedsverbod op te leggen voor een bepaalde periode, als daar voldoende aanleiding toe bestaat. Lees meer