Vervangende toestemming vaccinaties Rijks Vaccinatieprogramma

Een kind is voor de duur van een jaar onder toezicht gesteld en uiteindelijk krachtens een machtiging uit huis geplaatst. De pleegouders weigeren vervolgens toestemming voor het vaccineren van het kind. Jeugdbescherming heeft de pleegouders via een kort geding voor de rechter gedaagd, nu zij van mening is dat het kind dient te worden gevaccineerd, zeker gelet op het feit dat het kind al een aantal keer ernstig ziek is geweest (hoge koorts, ziekenhuisopname en oogontsteking). Lees meer

De spreekuurrechter

Een veelgehoorde klacht is dat juridische procedures vaak te lang duren. De rechtbank Noord-Nederland heeft hiervoor een proef gehouden met zogenoemde spreekuurrechters. Lees meer

Niet toegelaten tot de WSNP in verband met schulden die niet te goeder trouw zijn ontstaan.

Voor mensen met problematische schulden is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) in het leven geroepen. Doelstelling van deze wet is om mensen die zich in een uitzichtloze schuldensituatie bevinden een uitweg te bieden. Dit gebeurt in de vorm van een zogenaamde “schone lei’’ verklaring. Dat betekent dat schuldeisers die personen niet meer kunnen aanspreken op de schulden die hieronder vallen. Lees meer