Van Dijk c.s. Advocaten is op zoek naar juridisch talent!

Als je mensen kordaat bij de hand kunt nemen en hen pragmatisch en doelgericht de oplossing in loodst, ben je bij ons aan het goede adres.
 
Wij zijn een goed kantoor met een kundig team en een fijne werksfeer, genoeg werk aan de winkel en een navenante beloning.
 
Neem contact op met mr. W.J.F. Geertsen, tel 043-3253960 of per email info@vandijkadvocaten.com

Frictie rondom de uitvaart

De moeder van twee zussen komt te overlijden. Voor het gemak worden zij in deze tekst aangeduid als de kwade zus en de verdrietige zus. De kwade zus regelt de uitvaart en laat de verdrietige zus per brief weten dat hun moeder is overleden. Zij krijgt echter niet te horen waar en wanneer de uitvaart zal plaatsvinden. De verdrietige zus start een kort geding op nu zij graag afscheid van haar moeder wil kunnen nemen. De voorzieningenrechter gaat daarin mee en verwijt de kwade zus dat zij zelfs op zitting weigert om mede te delen waar en wanneer de uitvaart zal plaatsvinden.

Op straffe van een aanzienlijke dwangsom wordt de kwade zus gedwongen om prijs te geven waar de uitvaart zal zijn en de verdrietige zus in de gelegenheid te stellen om nog afscheid te nemen van haar moeder.

Indien nodig is het mogelijk om met een verkorte dagvaardingstermijn een procedure op te starten in een dergelijke procedure. Er dient uiteraard snel te worden gehandeld. Neemt u gerust contact op met één van de advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten als u in een vergelijkbare situatie zit.

Vindplaats: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:855

Vuilnis blijft eigenaar achtervolgen

Het is verboden om vuilnis zomaar te dumpen of ergens achter te laten. In deze zaak vond de gemeente een vuilniszak die in strijd met de gemeentelijke regels op straat was gezet. De vuilzak is geopend en de inhoud onderzocht. Op basis daarvan is een envelop met een adres van een mevrouw gevonden. Zij kreeg een rekening van maar liefst € 126,- toegezonden en was het daar niet mee eens.

Er wordt tot aan de Raad van State geprocedeerd en ook die stelt haar in het ongelijk. De bewering dat mevrouw haar oud papier nooit in een vuilniszak stopt en dat iemand anders dat er dus in heeft gedaan wordt niet gevolgd door de Raad van State. Het beroep wordt dan ook ongegrond verklaard.

Vindplaats:http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:581

Bij tal van zaken kan Van Dijk c.s. Advocaten en rol spelen. Uiteraard is het de vraag of bij dit soort zaken de kosten tegen de baten opwegen, echter dat kunnen wij goed voor u beoordelen.