“Carnavalvrij” in ut nuijts

“Carnavalvrij” in ut nuijts

Deze week een bericht in het “Maastrichts dialect” en (zie hieronder) Nederlands.

De aofgelaope week waor de ludieke actie, gestart door Bavaria, “Carnavalvrij” in ut nuijts. Ut doel vaan dees actie is um vaan de carnavalsdaog offisjeele fiesdaog te maake. Stel noe tot dit lök, beteikent dat daan tot geer auch rech höb op unne vriije daag?

De offisjeele  fiesdaog vaan Nederland zien: Nuijjaorsdaag, Gooije vriedig, Paose (ierste en twiede Paosdaag), Keunigsdaag, Bevriijdingsdaag, Hiemelvaartsdaag, Pinkstere en netuurlik ierste en twiede Keersdaag. De mieste bedrieve zalle op ein of mierdere vaan veurenstaonde daog echter tow blieve en ut personeel doorbetaole. Hiijtow zien ze echter neet verpliech. In de wet is hiijeuver naomelik niks bepaold. Of unne offisjeele vriije daag auch veur uuch vriij is, is dus aofhaankelik vaan eur arbeidseuvereinkoms en of dao get euver in de CAO  is vasgelag.

Helaas zal dees actie neet veur eederein resulteere in unne verpliechte vriije daag, jummers, es eederein verpliech vriij heet, wee steit daan achter d’n tap? Carnavalisten zalle daan auch deks, zellefs al zowwe de Carnavalsdaog offisjeel daog weure, vekansiedaog motte blieve opnumme. In ut Börgerlik Wetbook is wel bepaold dat unne werrekgeever rekening deent te hawwe met de winse vaan unne werreknummer ten aonzien vaan de op te numme vekansiedaog.

Veur vraoge met betrekking tot ut opnumme vaan vekansiedaog en aander arbeidsrechtelikke vraoge kint geer altied contact met us opnumme. Tiijdens de Vastelaovend zien veer allein per email bereikbaar.

Welt geer op de huugte blieve vaan de actuele juridische ontwikkelinge, volleg us daan op Linkedin.


Afgelopen week was de ludieke, door Bavaria gestarte actie “Carnavalvrij” in het nieuws. Het doel van deze actie is om van carnaval officiële feestdagen te maken. Stel nu dat dit lukt, betekent dit dan dat u ook automatisch recht heeft op een vrije dag?

De officiële feestdagen in Nederland zijn: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Pasen (eerste en tweede paasdag), Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en uiteraard eerste en tweede Kerstdag. De meeste bedrijven zullen op één of meerdere van de vorenstaande dagen echter dicht blijven en het personeel doorbetalen. Hiertoe zijn zij echter niet verplicht. In de wet is hierover namelijk niets bepaald. Of een officiële feestdag voor u ook als vrije dag heeft te gelden, is dus afhankelijk van hetgeen uw arbeidsovereenkomst en/of de van toepassing zijnde CAO hierover zegt.

Helaas zal de actie dan ook niet resulteren in een verplichte vrije dag voor iedereen. Bovendien, als iedereen verplicht vrij zou zijn wie staat er dan achter de tap? Carnavalvierders zullen dus vaak, zelfs als de carnavalsdagen officiële feestdagen worden, vakantiedagen op moeten blijven nemen. In het Burgerlijk Wetboek is wel bepaald dat een werkgever rekening dient te houden met wensen van de werknemer ten aanzien van de op te nemen vakantiedagen.

Voor vragen met betrekking tot het opnemen van vakantiedagen en andere arbeidsrechtelijke vragen, kunt u altijd even contact met ons opnemen. Tijdens de carnaval zijn wij alleen per mail te bereiken.

Wilt u op de hoogte blijven van actuele juridische ontwikkelingen volgt u ons dan op Linkedin.

Verlofuren hou je niet bij in een schriftje

Partijen sluiten een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Vervolgens betaalt de werkgever 144 opgebouwde, doch niet genoten verlofuren uit. De ex-werknemer meent echter dat er in totaal 470 verlofuren dienen te worden uitbetaald.

De werkgever voert in het kader van de procedure een nieuwe berekening uit en komt nu zelfs tot de conclusie dat er teveel verlofuren zijn uitbetaald. Lees meer

Een collega “Blindj verke” noemen leidt tot een ontslag

De werkneemster die in een email over haar collega schreef als een “blindj verke” en “kutmongool” is door middel van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter ontslagen. De werkneemster had deze email eigenlijk aan een andere collega willen versturen, maar deze kwam per ongeluk uit bij degene die het zou betreffen. Die ging ermee naar zijn werkgever. Lees meer