Student krijgt ten onrechte bemiddelingskosten voor huurovereenkomst in rekening gebracht.

In de dagelijkse praktijk wordt er door veel verhuurmakelaars gewerkt met de constructie waarbij de huurder eerst nog bemiddelingskosten dient te voldoen alvorens de huurovereenkomst kan worden getekend. Met name (buitenlandse) studenten zijn nogal eens slachtoffer van deze praktijken nu zij in het geheel niet op de hoogte zijn van hun rechten. Zo wordt misbruik gemaakt van de situatie van deze vaak kwetsbare groep. Lees meer

Detentie en uitkeringsrechten

Bij nagenoeg alle sociale uitkeringen vervalt het recht op een uitkering wanneer de betrokkene gedetineerd is. Dit geldt onder andere voor een uitkering op basis van WAO, WIA, Wajong en WW. Op zich lijkt deze regel duidelijk. Niets is echter minder waar. Lees meer

Nèt even niet goed opletten

Een man van 76 jaar rijdt op zijn racefiets tegen een rood-wit geblokt paaltje aan. Als gevolg daarvan komt hij ten val en loopt hij letsel op. Vervolgens verwijt hij de gemeente de aanwezigheid van dat paaltje nu dat niet goed zichtbaar was en op een gevaarlijke plek stond. De gemeente is het daarmee niet eens en voert het verweer dat er sprake was van eigen schuld. Lees meer