Woonoverlast: een nieuwe bevoegdheid voor gemeenten?

Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem in veel gemeenten. Gemeenten hebben reeds een aantal bevoegdheden en handhavingsmiddelen die kunnen strekken tot woningsluiting.

Lees meer

Yea or Nay: een voorwaardelijke ontbinding onder het nieuwe arbeidsrecht

Onder het oude arbeidsrecht was het mogelijk en gebruikelijk dat de werkgever haast gelijktijdig met de aanzegging van het ontslag op staande voet de rechter verzocht om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden. Lees meer