• Arbeidsrecht

  Ambtenarenrecht, arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenrecht

 • Bestuursrecht

  Sociale zekerheid (WWB, WW, WIA. enz.), vergunningen en onderwijsrecht

 • Bouwrecht

  Wonen, onroerend goed, bouwrecht, aanbestedingsrecht, agrarisch recht/ruilverkaveling, burenrecht en huurrecht

 • Goederenrecht

  Eigendomsrecht, erfdienstbaarheid, erfpacht/vruchtgebruik, hypotheek- en pandrecht

 • Personen- en familierecht

  Echtscheidingen (ook gemeenschappelijk verzoek), (kinder)alimentatie, omgang, erfrecht, erkenning, adoptie en internationaal personen- en familierecht

 • Strafrecht

  Algemeen strafrecht, jeugdstrafrecht, (medisch) tuchtrecht en verkeersrecht

Gratis spreekuur

Iedere donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur.