Ik heb Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Dat heb ik afgesloten met de masterspecialisatie Burgerlijk recht, waarbij ik mijn scriptie heb geschreven op het gebied van contractuele aansprakelijkheid.

Naast mijn studie heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij een rechtswinkel, waardoor ik mijn kennis reeds tijdens mijn studie in praktijk heb kunnen brengen.

Met een oplossingsgerichte instelling bijt ik mij graag vast in een geschil. Daarbij kijk ik verder dan alleen de juridische problematiek – door middel van een goede communicatie tussen partijen is er immers vaak veel op te lossen.

Naast mijn werk sport en lees ik veel en probeer ik uiteraard zoveel mogelijk te genieten van het goede Limburgse leven.

Mail: o.huisman@vandijkadvocaten.com

Nieuws

Rechtsgebieden

 • Arbeidsrecht

  Ambtenarenrecht, arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenrecht

 • Bestuursrecht

  Sociale zekerheid (WWB, WW, WIA. enz.), vergunningen en onderwijsrecht

 • Bouwrecht

  Wonen, onroerend goed, bouwrecht, aanbestedingsrecht, agrarisch recht/ruilverkaveling, burenrecht en huurrecht

 • Goederenrecht

  Eigendomsrecht, erfdienstbaarheid, erfpacht/vruchtgebruik, hypotheek- en pandrecht

 • Personen- en familierecht

  Echtscheidingen (ook gemeenschappelijk verzoek), (kinder)alimentatie, omgang, erfrecht, erkenning, adoptie en internationaal personen- en familierecht

Gratis spreekuur

Iedere donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur.