Meedenken met de cliënt. Dat is mijn motto. Ik sta voor een oplossing die juridisch recht doet aan de situatie maar ik kan mij ook goed verplaatsen in de vaak ook emotionele aspecten die U ervaart bij uw juridische conflicten.

In 2003 ben ik afgestudeerd en sedertdien werkzaam geweest bij een tweetal rechtsbijstandverzekeraars en in de advocatuur. Ik heb zowel de particuliere cliënt, het MKB als de grotere bedrijven bijgestaan in een grote diversiteit van juridische vraagstukken en geschillen.

Sinds 2017 ben ik werkzaam bij Van Dijk advocaten en houd mij nu met name bezig met de algemene praktijk waarbij het arbeidsrecht mijn bijzondere interesse heeft.

Uiteraard streef ik in eerste instantie een minnelijke regeling tussen partijen na. Mocht een procedure nodig zijn dan ben ik de eerste die zich daarin vastbijt en Uw belangen met alle mogelijke middelen en grote vasthoudendheid zal dienen. De nodige overtuigingskracht en felheid zal daarbij niet ontbreken.

Mail: l.isenborghs@vandijkadvocaten.com

Nieuws

Rechtsgebieden

  • Arbeidsrecht

    Ambtenarenrecht, arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenrecht

  • Bestuursrecht

    Sociale zekerheid (WWB, WW, WIA. enz.), vergunningen en onderwijsrecht

  • Bouwrecht

    Wonen, onroerend goed, bouwrecht, aanbestedingsrecht, agrarisch recht/ruilverkaveling, burenrecht en huurrecht

Gratis spreekuur

Iedere donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur.