Aangenaam, mijn naam is Luc Golsteijn. Ik ben een ondernemende advocaat met een no-nonsense instelling. In mijn dynamische praktijk treed ik regelmatig op voor ondernemers en particulieren. Daarnaast adviseer ik over aansprakelijkheden en insolventievraagstukken in de breedste zin van het woord.

Met veel gedrevenheid en de nodige zuidelijke flair sta ik U met raad èn daad bij. In veel gevallen kan een regeling tussen partijen buiten de rechter om worden getroffen. Op deze wijze draag ik zorg voor een zo efficiënt mogelijke behandeling van Uw kwestie. Mocht een minnelijke regeling onverhoopt niet slagen, dan zal ik met verve Uw standpunt bij de rechter bepleiten.

Mijn motto is: “Uw belang is mijn zaak!””

Mail: l.golsteijn@vandijkadvocaten.com

Nieuws

Rechtsgebieden

 • Arbeidsrecht

  Ambtenarenrecht, arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenrecht

 • Bestuursrecht

  Sociale zekerheid (WWB, WW, WIA. enz.), vergunningen en onderwijsrecht

 • Bouwrecht

  Wonen, onroerend goed, bouwrecht, aanbestedingsrecht, agrarisch recht/ruilverkaveling, burenrecht en huurrecht

 • Goederenrecht

  Eigendomsrecht, erfdienstbaarheid, erfpacht/vruchtgebruik, hypotheek- en pandrecht

Gratis spreekuur

Iedere donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur.