Voordat ik in aanraking kwam met de juridische wereld, heb ik een eigen onderneming in de bouw gehad. Halverwege 2010 heb ik het roer omgegooid. Ik begon mijn studie aan de Universiteit van Maastricht. Eind 2014 ben ik afgestudeerd in Nederlands Recht met een master in straf – en strafprocesrecht. Ook op het civiele rechtsgebied is ruimschoots kennis aanwezig, doordat ik in mijn bachelor extra civiele vakken heb gevolgd. Door diverse stages bij advocatenkantoren in Limburg en Amsterdam heb ik tijdens en na mijn studie veel kennis opgedaan binnen de advocatuur. Ook heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij Slachtofferhulp Nederland. Daarnaast spreek ik vloeiend Duits en Frans.

Als advocaat bijt ik mij graag vast in zaken, maar ik weet ook wanneer ik moet loslaten!

Mail: c.mohr@vandijkadvocaten.com

Nieuws

Rechtsgebieden

 • Arbeidsrecht

  Ambtenarenrecht, arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenrecht

 • Bestuursrecht

  Sociale zekerheid (WWB, WW, WIA. enz.), vergunningen en onderwijsrecht

 • Bouwrecht

  Wonen, onroerend goed, bouwrecht, aanbestedingsrecht, agrarisch recht/ruilverkaveling, burenrecht en huurrecht

 • Goederenrecht

  Eigendomsrecht, erfdienstbaarheid, erfpacht/vruchtgebruik, hypotheek- en pandrecht

 • Personen- en familierecht

  Echtscheidingen (ook gemeenschappelijk verzoek), (kinder)alimentatie, omgang, erfrecht, erkenning, adoptie en internationaal personen- en familierecht

 • Strafrecht

  Algemeen strafrecht, jeugdstrafrecht, (medisch) tuchtrecht en verkeersrecht

Gratis spreekuur

Iedere donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur.